Medizinisches QigongHui Chun GongZhineng Qigong

Medizinisches Qigong

Wir üben medizinisches Qigong nach Großmeister Qingshan Liu

Hui Chun Gong

Wir üben Hui Chun Gong nach Meister Theo Schmitt

Zhineng Qigong

Wir üben die Formen des Zhineng Qigong und des Drachen und Tiger Qigong

Recent Work